4 de març de 2012

Mont-roig i la Guerra del Francès

Mont-roig i la Guerra del Francès
Mont-roig i la Guerra del Francès és la transcripció de la conferència que vaig fer el 13 de juny de 2011 a l'ermita de la Mare de Déu de la Roca, per commemorar el bicentenari de la seva crema dins la Guerra del Francès.

A la portada es reprodueix el detall d'un gravat de Bonaventura Planella (1815) de la col·lecció de Florence Imbert.

L'opuscle, amb una tirada de 800 exemplars, ha estat editat per l'Associació de Veïns Muntanya Roja i el Patronat Mare de Déu de la Roca. 

Pot ser adquirit al preu d'un euro als següents llocs de Mont-roig: Llibreria Rom, Estranc Roigé, Centre Miró i ermita de la Mare de Déu de la Roca.

Podeu demanar-ne una còpia a la BNF, però us sortirà més car que comprar l'original.