22 d’octubre de 2010

SOCORREU EL QUI US INVOCA


Mn. Joan Roig i Montserrat el presentà el 10 de juny de 2010 a la Casa de Cultura Agustí Sardà, de Mont-roig. Un presentador de luxe per a un llibre imprescindible en tota bona biblioteca mont-rogenca.