7 d’abril de 2009

EL COLOR DELS PIGMENTS

Josep Maria Franquet era conscient de la importància que tenien per a Mont-roig els frescs de Jaume Minguell i estava orgullós de la gran ressonància que tenien fora vila.

No és casualitat que els frescs mont-rogencs de Jaume Minguell hagin estat els escollits per a il·lustrar les invitacions de les exposicions que ben aviat s'inauguraran al voltant de les pintures al fresc del genial artista targarí i del seu fill, el muralista Josep Minguell.
Informació sobre les exposicions:

-Museu de Lleida: diocesà i comarcal DEL PAPER AL MUR Del 15 d’abril al 15 de juny
-Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega EL COLOR DELS PIGMENTS Del 15 d’abril al 24 de maig -Museu Comarcal de la Noguera - Balaguer PINTURA MURAL I REPRESENTACIÓ Del 17 d’abril al 31 de maig
-Fundació privada Guillem Viladot - Agramunt UN PAISATGE: L´URGELL Del 26 d’abril al 30 de maig
-Cal Talaveró - Verdú DE LA PINTURA DE CAVALLET A LA PINTURA MURAL Del 4 al 30 d’abril